Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku
Kültür ve Tabiat Varlıkları Hukuku
  •  Kültür ve tabiat varlıkları koruma hukukundan doğan adli ve idari işlemler.